‘UNESCO Kültürel Diplomasi, Yönetişim Ve Eğitim Kürsüsü’ İAÜ’de kuruldu

‘UNESCO Kültürel Diplomasi, Yönetişim Ve Eğitim Kürsüsü’ İAÜ’de kuruldu

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Organizasyonu UNESCO’nun Paris’te bulunan genel merkezinde UNESCO Genel Direktörü İrina Bokova, Yüksek Öğrenim Başkanı Paulina Gonzales-Pose ve İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın arasında imzalanan protokol ile İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde UNESCO Kültürel Diplomasi, Yönetişim ve Eğitim Kürsü’sü kuruldu.
UNESCO Kültürel Diplomasi, Yönetişim ve Eğitim Kürsüsü (CDGE); Kültürlerarası alıverişlerde yer alan güç alanları ve ağları belirleyerek; fikir, değer, gelenek ve kültürel kimliğe ilişkin unsurlarda uluslararası köprü ve etkileşimler tesis ederek “Sürdürülebilirlik Kültürü”nü beslemeyi amaçlıyor. İmza töreni sonrası açıklamada bulunan UNESCO Genel Direktörü İrina Bokova “İstanbul Aydın Üniversitesi ile oluşturduğumuz UNESCO Kültürel Diplomasi, Yönetişim ve Eğitim Kürsü’nün dünya standartlarında başarılara imza atacağına inanıyorum, üniversite yönetimini ve özellikle Üniversite Başkanı Dr. Mustafa Aydın’ı bu girişimlerinden dolayı kutluyorum” dedi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, “Günümüz dünyasında küreselleşme, kültürlerarası etkileşim açısından yeni olanaklar sunmasının yanında yeni anlaşmazlıklar da yaratmaktadır. Ülkeler arasındaki ekonomik, siyasi, sosyal ilişkilerin gelişmesi, farklı toplumsal kültürlerin, inanç ve beklentilerinin daha iyi tanınması küreselleşme sayesinde yeni bir boyut kazanmıştır. Bu durum aynı zamanda yeni zorluklara, anlaşmazlıklara ve bazen güvensizliğe de neden olmakla birlikte özellikle doğu ve batı dünyası arasında birtakım gerginliklere de sebep olmuştur. Dünyada son yıllarda yaşanan talihsiz olaylar, dinler ve kültürlerarası çatışma zeminlerinin oluşturulması bunun göstergesidir. Kültürlerarası ilişkilerin geliştirilmesi, yalnızca günümüzün değil önümüzdeki yüzyıllarda da barış ve istikrarının teminatı olacaktır. Kültürlerarası anlayış ve işbirliğinin daha etkin hale getirilmesinde en önemli görev üniversitelere düşmektedir. İAÜ UNESCO Kültürel Diplomasi, Yönetişim ve Eğitim Kürsüsü bu çerçevede dünyanın en prestijli üniversite ve kurumlarıyla birlikte çalışmalarını gerçekleştirecektir” diye konuştu.

‘UNESCO KÜLTÜREL DİPLOMASİ, YÖNETİŞİM VE EĞİTİM KÜRSÜSÜ’
Batı’da ve dünyada oluşturulmak istenen kültürler ve dinler arası çatışma zemininde İAÜ UNESCO Kürsüsü olarak Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile birlikte Kültürler ve Dinler Arası ittifak, ortak kültürel değerlerin oluşturulması, sürdürülebilir barış süreci konuları üzerine ortak eğitim projeleri, uluslararası toplantılar, konferanslar, yayınlar yaparak bu sürece katkıda bulunacak. Bu konuda somut olarak Ortadoğu’da ve Afrika’da savaş mağduru çocukların eğitim ve geleceğinin inşası konusunda İstanbul Aydın Üniversitesi UNESCO Kürsüsü ve Birleşmiş Milletler, Eğitim ve Bilim Kurumu ile ortak etkin projeler geliştirecek.