Rekabet Kurumu ve EPDK'dan işbirliği

Rekabet Kurumu ve EPDK'dan işbirliği

Rekabet Kurumu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) arasında işbirliği protokolü imzalandı. Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, elektrik, doğalgaz, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarının rekabet ortamında işlemesine yönelik olarak her iki kurumun da görev ve yetkilerinin bulunduğu belirtildi. Duyuruda şu ifadelere yer verildi; "Bilindiği üzere, elektrik, doğal gaz, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarının rekabet ortamında işlemesine yönelik olarak; 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ise Rekabet Kurumu’nun görev ve yetkisi bulunmaktadır.

Bu çerçevede, Rekabet Kurumu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun yetkili oldukları kanunlar kapsamında, enerji piyasalarında serbest ve sağlıklı bir rekabet ortamının tesisi, geliştirilmesi ve korunması hususunda iki kurum arasında karşılıklı işbirliği, bilgi aktarımı, görüş bildirme ve koordinasyonu sağlamak üzere bir İşbirliği Protokolü hazırlandı.

Söz konusu Protokol kapsamında; Rekabet Kurumu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu arasında özellikle 'Bilgi paylaşımı', 'İşbirliği' ve 'Koordinasyon' hususları düzenlenmektedir. Bu çerçevede, enerji piyasalarında rekabetin tesisi, geliştirilmesi ve korunmasına dair hususlarda; karşılıklı bilgi, belge ve görüş aktarımı, planlanan veya yürütülmekte olan faaliyetler ile projeler hakkında bilgilendirme ve işbirliği yapılması, her iki Kurum personelinin katılımıyla oluşturulacak Koordinasyon Komitesi aracılığıyla kurumlar arası koordinasyon çalışmalarının yürütülerek bilgi paylaşımı ile işbirliğinin sağlanması öngörüldü.
Anılan Protokol, 28 Ocak 2015 tarihinde Kurum Başkanları tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi".