‘Meragi Konseri’ gerçekleşti

‘Meragi Konseri’ gerçekleşti

Musiki sahasına Makasidu’l-Elhan ve Camiu’l-Elhan gibi önemli eserler kazandıran büyük bir nazariyatçı ve bestekâr Abdülkadir Meragi için Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) tarafından gerçekleştirilen konserde “Makasıdu’l-Elhan” adlı eserinin yazılışının altı yüzüncü yıl dönümünde Meragi’nin eserleri, Mustafa Doğan Dikmen tarafından icra edildi.

“URMEVİ’DEN SONRA EN ÖNEMLİ ŞAHSİYETTİR”
Konserin açılış konuşmasını yapan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Sanat Danışmanı Doç. Dr. Yalçın Çetinkaya, “Meragi, Osmanlı musikisinin temelini oluşturan Urmevi’den sonra en önemli şahsiyettir. UNESCO Türkiye Milli Komitesi’ni tebrik etmek gerekiyor. Itri yılından sonra Meragi yılını önererek Meragi’yi kültür dünyasının gündemine getirmesi önemli bir katkı” diye konuştu. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz ise “Meragi, kültürleri biraraya getiren insanlığa büyük hizmette bulunmuş bir değerdir” dedi.