Koruyucu aile sayısının artması her çocuk için yeni bir umut

Koruyucu aile sayısının artması her çocuk için yeni bir umut
Koruyucu Aile Hizmeti, mahkeme kararı ile korunma altına alınan veya haklarında acil korunma veya tedbir kararı verilen çocukların, kısa veya uzun süreli olarak bakımlarını üstlenen aile ya da kişilerin yanında, devlet denetiminde yetiştirilmeleri olarak tanımlanıyor. Bu hizmeti veren aile ya da kişilere ise ‘Koruyucu Aile’ deniliyor. Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları sağlanamayan ve mahkemelerce haklarında korunma kararı alınmış çocuklar, uygun görülen kuruluşlara veya koruyucu ailelerin yanına yerleştiriliyor.

Çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için sıcak bir aile ortamına ihtiyaçları olduğu için, Aile Sosyal ve Politikalar Bakanlığı tarafından öncelikle çocukların koruyucu aile yanına yerleştirilmesi çalışmaları yürütülüyor. “KURUM YERİNE KORUYUCU AİLE” Aile ve Sosyal Politikalar Eskişehir İl Müdürü Sultan Murat Aydın, korumaya muhtaç olan çocukların kurumlarda bakılması yerine ilk önce ‘Koruyucu Aileye’ bulunmaya çalışıldığını söyledi. Korumaya muhtaç olan çocuğun zor dönemden daha rahat geçmesi için çalışmalarını yürüttüklerini belirten Aydın, sözlerine şöyle devam etti: “Özenle davranarak çocuk için karmaşık ve sorunlu olan dönemi örselenmeden geçirmesini ve normal hayatını devam ettirmesini sağlamaya çalışıyoruz. Çocukların yeterli sevgi alabildiği, ihtiyaçlarının karşılandığı sıcak aile ortamında yetiştirildiklerinde, sağlıklı bireyler olabildikleri bilimsel olarak kanıtlandı. Bunun için korunmaya muhtaç çocuklar için en çok tercih edilen bakım şekli, Türkiye’de de olduğu gibi koruyucu aile bakım şeklidir. Kurum bakım deneyimi yaşamadan çocukların aile ortamına kavuşturulmasını hedefliyoruz.”

“KORUYUCU AİLEYE VERİLECEK ÇOCUKLAR SOSYAL ÇALIŞMACI TARAFINDAN BELİRLENİYOR” Koruyucu aileye verilen çocuklar ve çocukları alabilecek ailelerde aranan özellikler hakkında da konuşan Aydın, “Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuklar; öz ailesi bulunan, öz ailesince bir süre için bakılamayan, çeşitli nedenlerle evlat edindirilme şansını tümüyle yitirmiş olan kız ya da erkek, sağlıklı ya da engelli tek ya da kardeş olup, durumunun koruyucu aile yanına yerleştirilmeye uygun olduğu sosyal çalışmacı tarafından belirlenmiş çocuklardır. Koruyucu aile olmak için ise aranan bazı özellikler vardır. Bu özelliklerin en başında ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, Türkiye'de sürekli ikamet eden, en az ilkokul mezunu olmak, 25-65 yaş aralığında bulunması ve düzenli gelire sahip olması geliyor. Ayrıca çocuğa kanunen bakmakla yükümlü öz anne- baba ya da vasi dışındaki herkes koruyucu aile olabilir. Koruyucu aile olmak isteyenlerin eşleri ile birlikte başvuru yapmaları şartı da aranıyor. Özellikle çocuğun yakın çevresinde olan akrabalar, ana baba çocuk ilişkisinin kurulduğu yakın çevre ailelerinden koruyucu aile olma talebi olması durumunda sosyal inceleme sonucuna göre yaş ve eğitim şartı aranmıyor. Diğer yandan koruyucu aile olmak isteyen kişi bekâr ise yerleştirilecek çocuğa diğer ebeveynin yoksunluğunu hissettirmeyecek akraba ilişkilerine sahip olması konusuna özellikle önem veriliyor. Başvuru sırasında ilgili sosyal çalışmacı tarafından koruyucu aile hizmetinin esasları, işleyişi ve aileye yerleştirilecek çocukların özellikleri hakkında bilgilendirme yapılıyor” dedi.

“KORUYUCU AİLELERE VE YERLEŞTİRİLEN ÇOCUKLARA DA SAĞLANAN OLANAKLAR VAR” Koruyucu aile olanlara da bazı olanakların sağlandığı ifade eden İl Müdürü Aydın, konuyla ilgili şunları söyledi: “Gönüllü statüdeki koruyucu aileler yanındaki çocuklar için de talepte bulunulduğu takdirde aylık bakım ücreti dışındaki diğer ödemeler yapılıyor. Koruyucu ailenin yanında bakılan çocukların tüm sağlık giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından katkı ve katılım payı ödenmeksizin karşılanmaktadır. Özel hastanelerden de hizmet alabilmektedirler. Koruyucu aile yanındaki engelli çocuklar ile okula giden çocukların okul servis aracı ücreti ödenir. Servis bulunmaması halinde gidiş gelişlerdeki ulaştırma giderleri karşılığı otobüs bilet ücretleri ödenir. Okula giden veya bu yaştaki çocuklara her ay harçlık ödenir. Tam gün öğrenim görüp de yemeklerini evde yeme olanağı bulamayan çocuklara, öğrenim süresince harçlıkları iki kat artırılarak ödenir. Koruyucu aile yanındaki çocukların meslek edinme kurs bedelleri ile eğitim ve öğretimlerine ilişkin etüt, kurs, yaz okulu, harç, sınav ve kayıt ücretleri ödenir. Başka illere öğrenim amacı ile gitmesi gereken çocukların ulaştırma giderleri ödenir. Koruyucu aileler ve korudukları çocuklar için gerektiğinde üniversitelerin ilgili bölümlerindeki uzman kişilerden psikolojik ve psikiyatrik danışmanlık hizmeti sağlanır. Koruyucu ailelere baktıkları her çocuk için aylık ücret ödenir. Ayrıca her çocuk için, eğitim, giyim, okul servis ücreti dershane, kurs ücretleri ve çocuk harçlığı koruyucu aileye ödenir. Özel zorlukları veya ihtiyaçları bulunan çocuklar için yapılacak ödemeler engel ve yaş durumuna göre yüzde 50 artırılarak uygulanır. Koruyucu ailelerden, eşine veya bir yakınına bağlı olmaksızın kendine ait sosyal güvencesi olmayan eşlerden birinin bir asgari ücret tutarı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında isteğe bağlı sigortasını yaptırması ve ödeme belgesinin ibrazı halinde primleri aylık ödemelere ilave edilerek Bakanlıkça gönderilen ödenekten karşılanır.”

“ESKİŞEHİR’DE 57 ÇOCUĞUN KORUYUCU AİLESİ VAR” Aydın, Eskişehir’de şuanda 48 ailenin yanında 57 çocuğun koruyucu aile hizmetinden yararlandığını belirterek, “Koruyucu aile hizmetinin profesyonel hale getirilmesi, koruyucu ailelerin desteklenmesi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız ve Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) tarafından uzun bir hazırlama dönemi sonucunda oluşturulmuş koruyucu aile birinci kademe eğitimi ilimizdeki koruyucu ailelerimize verilmeye devam etmektedir. Eğitim sonunda toplam 50 aile, Koruyucu Aile Birinci Kademe Eğitimi’ni almış olacak. Bu eğitim programı sayesinde ailelerimizle daha yakından tanışma, ailelerimizin birbirini tanıma fırsatı yaratılarak, kurumumuz ve aileler arası bilgi ve becerilerin paylaşılması sağlanmaktadır” diye konuştu. 

AYDIN SARIOĞLU ESKİŞEHİR