E-TİCARET İÇİN DEVLET TEŞVİKLERİ

E-TİCARET İÇİN DEVLET TEŞVİKLERİ

Teknolojinin gelişmesi ve internet kullanımının artmasıyla önemli hale gelen e ticaret, devlet tarafından da desteklenmektedir. Özellikle e-ihracat kapsamında ülke ekonomisine önemli bir katkıda bulunan e-ticaret siteleri için devlet, yatırım çalışmaları başlattı. Bu çalışmalar e-ticaret için devlet teşvikleri kapsamında yapılan çalışmalar olarak, ekonominin büyümesi ve kullanıcıların yoğun internet kullanımı nedeniyle firmaları bu yöne doğru çekmek üzerinedir. Bu sayede Türk firmaları için yurt dışına ürün satışı ya da hizmet satışı kapsamında ekonomik açıdan büyük bir kazanım elde edilmektedir. E-ticaret için devlet teşvikleri, B2B ( Business to Business ) e-ticaret siteleri için geçerli olan bir teşviktir.

 

B2B e-ticaret sitesi formatı, bir firmadan diğer firmaya yapılmakta olan ticaret sistemine verilen isimdir. Bu kapsamda firmalar, müşteriler ve tedarikçi firmalar B2B ile süreçleri takip etmekte ve yönetebilmektedir. E-ticaret için devlet teşvikleri için B2B e-ticaret sitelerinin seçilme nedenlerinden birisi de budur. Güvenilir ve müşteri-firma odaklı olarak çalışan bu sistemde direkt olarak bir ticaret bağı ve güven durumu söz konusudur.

 

Şartlar Nelerdir?

  • B2B e-ticaret sitelerinde yurt dışına satılacak olan ürünün Türkiye’de üretilmesi ve Türk tescilli marka olması gerekmektedir.
  • B2B sitesinin e-ticaret için devlet teşvikleri kapsamından faydalanabilmesi için Türkçe dışında bir global dilde faaliyet göstermesi gereklidir.
  • Anonim, komandit ya da kolektif şirketler yararlanabilir.
  •  

Teşvik Kapsamı Nelerdir?

Yurtdışına ve yurtiçine olan satışları büyütmek ve ekonomiyi desteklemek adına yapılan bu çalışmalarda belirli kapsamlar bulunmaktadır. Bu nedenle B2B e ticaret siteleri için özellikle yurtdışına bir ihracat söz konusu ise bu teşvikler oldukça önemlidir. E-ticaret için devlet teşvikleri;

 

  • Arama motorları içerisinde Türkçe dışında yer alan diller ve Türkiye’yi hedeflemeyen reklamların giderleri,
  • Yurtdışına tanıtım yapılması amacıyla gönderilecek olan firmaya ait kalem, defter, ajanda gibi malzemelerin giderleri,
  • İhracat kapsamına yurtdışına yapılacak olan seyahatlerin giderleri,
  • Yurtdışında yapılacak olan marka tescil giderleri,
  • Yurtdışında depo, mağaza açılmak istenildiğinde bu bölgeler için gerekli olan kira masrafları.

Bu noktada devlet e-ticaret siteleri için büyük bir destek sağlamakta ve yurtdışına olan ihracatlar için büyük prosedürlerin önünü açmaktadır.