Bitki koruma ürünleri bayilik veya toptancılık sınavı açılıyor

Bitki koruma ürünleri bayilik veya toptancılık sınavı açılıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkedeki bitki koruma ürünlerinin, toptan ve perakende olarak satışı ile ilgili usul ve esasların, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütüldüğü belirtilerek şöyle denildi: “Zirai mücadele uygulamalarındaki etkinlikleri sebebiyle insan ve çevre sağlığı açısından önemli bir role sahip olan bitki koruma ürünü satışı yapan bayiler, sadece bu ürünleri toptancıdan alıp perakende olarak üreticilere satan kişiler değil, aynı zamanda bitki koruma ürünü ve ilaçlama makinesinin nasıl kullanılacağı, ilaçlamanın ne zaman yapılacağı, çevre sağlığının nasıl korunacağı gibi konularda üreticilere hem rehberlik etmekte hem de bitki koruma ürünlerinin kayıtlarını tutarak bunların izlenmesine de imkan tanımaktadır”

Bitki koruma ürünleri bayiliği yapacak olan bu kişilerin standartlarının yükseltilmesi ve bayilik hizmetlerinin kalitesinin artırılması amacıyla 2007 yılında yürürlüğe giren Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik ile bitki koruma ürünü bayilik veya toptancılığı yapmak isteyen ziraat mühendisi, eczacı, kimya mühendisi, kimyager, bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyenlerine, Bakanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları şartı ile bayilik veya toptancılık yapma yetkisi verildiği kaydedilerek “Bu kapsamda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği, 13 Haziran 2015 Cumartesi günü Ankara’da Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancılık Sınavı yapılacaktır. Sınava girmek isteyen adaylar, müracaatlarını Bakanlık il müdürlükleri üzerinden en geç 24 Nisan 2015 tarihine kadar yapabileceklerdir” ifadesi kullanıldı.