0-6 Yaş Çocuk Psikolojisi Gelişim Özellikleri

0-6 Yaş Çocuk Psikolojisi Gelişim Özellikleri
 Bu amacı yerine getirebilmek  çocukların maddi ve manevi dünyalarına hakim olabilmekten geçer. 0-6 Yaş Döneminde  çocuklarının hızlı gelişim göstererek  büyümesi,  her geçen gün bir şeyler öğrenmesi ebeveynler için büyük bir mutluluk kaynağıdır.

 

0-6 Yaş dönemindeki çocuğun gelişimi ele alındığında psikolojik unsurlar detaylı şekilde değerlendirilmesi  gerekmektedir. Bu unsurların bilinç altına gönderdiği uyarıcılar ile diğer hareketleri arasında etkin bir bağ vardır.  Yazımda bu dönem çocuklarının psikolojisinde bulunan  ben merkezcilik ve taklit yetisini ele alarak sizlere aktarmak istedim.

 

Çocuğun En Belirgin Özelliği : Ben Merkezcilik

·         Kendini dünyanın merkezi olarak algılar ve herkesin ; onun etrafında döndüğünü sanır. Son derece bencildir. İlgi merkezi olma isteği kuvvetlidir. Egosu çok güçlüdür. Her zaman “ben ve benim” der. Son derece bencildir. Her şey “ben” üzerine kuruludur. Başkalarının duygulan hiç hesaba katılmaz. Çocuk istediğini, düşündüğünü yapar ve söyler.

·         0-6 Yaş çocukları Kendi görüşlerinin, olabilecek tek görüş olduğunu savunurlar. Bu dönem çocukları oyunlarında kendi isteklerini ön planda tuttuğundan, arkadaşlarıyla ilişkileri çok çabuk bozulur ve oyunları süreklilik arz etmez. Kavga ve tartışmalarını anlattıkları zaman, onların bir daha asla birlikte oynamayacaklarını sanırsınız. Ancak aradan yarım saat geçmeden onlar yine birlikte oynamaya başlamıştır.

·         Çocuk, sırasını beklemeyi, paylaşmayı işbirliği ve başkalarının isteklerini dikkate almayı oyun içinde öğrenir. Grup oyunlarında çocuğun akranları ile etkileşimde bulunması onun bencil davranışlarının azalmasını sağlar. Bu dönemde anne babalar çocuklarının arkadaşlarıyla oynamalarına imkân sağlamalı ve onların kavga ve tartışmalarını dikkate almamalı hatta arkadaşlarıyla olan ilişkilerini teşvik etmelidirler.

·         Ego merkezli olmaktan kurtulup, diğer kişilerin gözüyle de dünyayı görebilmek çocuğun sosyal ilişkilerinde yeni bir aşamaya girmesini sağlar. Ancak bu dönemde bunu çocuklardan beklemek hayal olur. Bu dönemdeki çocuk, oyuncaklarını kimseyle paylaşmak istemez. Anne babalar bunun gayet doğal bir durum olduğunu bilmesi gerekmektedir.

·         Bu dönemde çocukta mantıklı düşünce henüz gelişmemiştir. Gerçekle hayali ayırt edemezler, gerçek kişilermiş gibi bebekleriyle konuşurlar. Zihin yapıları henüz konumlarını kavrayabilecek düzeye ulaşmamıştır. Herhangi bir eşya onların görsel alanı içindeyken vardır. Eğer o eşya ortadan kaldırılırsa onun yok olduğunu, artık var olmadığını düşünürler. Çocuk ancak bir yaşına doğru nesnenin değişmezliği kavramını anlamaya başlar ve göz önünden kaldırılan bir eşyayı etrafına veya masanın altına bakarak arar.

Çocuğun Gördüğünü Taklit Etmesi

·         Bu dönemde çocuklar büyüklerin her şeyi daha iyi bildikleri ve yaptıklarını düşünürler. Anne babalarını kendilerine örnek seçerler. Onun için de, yetişkinleri sürekli olarak gözler ve taklit eder, oyunlarında da çoğunlukla yetişkinlerin ciddî uğraşlarını konu edinirler. Evcilik oyunlarında anne, baba, öğretmen, doktor, hemşire vb. rolleri canlandırmaktan hoşlanırlar. Ev işlerinde annelerine yardım etmekten büyük zevk alırlar. Sofra kurma, odasını toplama gibi.

·         Bu sembolik, hayalî ye oyun türü maceralar sayesinde çocuk yavaş yavaş kendisini gerçek yaşama hazırlar. Çocuklar gerçekten de büyük taklit ustalarıdırlar. Bu durum elimize çok güçlü bir eğitim aracı vermektedir; çocuklarımıza olumlu kişilik özelliklerini ve iyi alışkanlıkları canlı örneklerle aşılayabilme fırsatı. Çocuklarımızın, bilinçsiz taklit yoluyla bizden çok, şeyler öğreneceklerini akıldan çıkarmayalım.

·         “Taklit” bu dönemin en önemli öğrenme biçimi olduğu İçin; çocuğun bilgiyi, nasihate değil, zengin tecrübeye örnek davranışlara ve örnek model insanlara ihtiyacı vardır. Onlara en güçlü öğretme yolu, iyi örnekler sunmaktadır.

0-6 Yaş Çocuk Psikolojisi Gelişim Özellikleri konulu yazımızı burada sonlandırırken  ebeveynler olarak her an izlendiğinizi, gözlendiğinizi ve örnek alındığınızı unutmadan hareket emenizi tavsiye ederiz.

Kaynak;  Blogcu Anne olan [ Alim Anne ]  Çok Bilmiş Anne Blogunda sizler için yazıyor….    www.alimanne.com